O PROJEKCIE

15Celem wystawy jest ułatwienie dostępu do dóbr kultury narodowej 300 mieszkańcom obszarów oddalonych od ośrodków kulturalnych dzięki organizacji mobilnej wystawy malarstwa polskiego; wystawa zostanie zaprezentowana w 2 ośrodkach kultury – w Suszcu i Strumieniu.

Najważniejszym elementem zadania będzie wykorzystanie metody polisensorycznego kontaktu ze sztuką. W ramach każdej wystawy odbędą się lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, podczas których odbiorcy poznawać będą malarstwo polskich mistrzów i za pomocą różnorodnych doświadczeń zmysłowych (nie tylko wzroku, ale także słuchu, węchu czy smaku) przeniosą się w świat prezentowanych obrazów. Uczestnicy wysłuchają tematycznie powiązanych z danym stylem lub techniką malarską utworów muzycznych, poczują smak potraw oraz zapach perfum, poznają faktury i materiały. 11Podczas wernisażu wystawy, na który zaproszone zostaną osoby dorosłe, odbędzie się z kolei multimedialna prelekcja, wykorzystująca nie tylko obraz, ale także dźwięk do zapoznania odbiorców ze specyfiką prezentowanych dzieł sztuki. Po wystawie każdy dom kultury zorganizuje warsztaty plastyczne dla dzieci, ich prace mają być inspirowane wielozmysłowym odbiorem wybranego dzieła sztuki. Powstałe w ten sposób prace plastyczne zostaną zamieszczone na stronie internetowej zadania.

Elementem zadania jest strona internetowa, na której po wystawach umieszczone zostaną prace plastyczne inspirowane wielozmysłowym doświadczeniem sztuki. Strona internetowa będzie także miejscem, w którym zamieszczane będą relacje z wernisaży oraz polisensorycznych lekcji muzealnych.

Rezultatem zadania będzie popularyzacja dziedzictwa narodowego dzięki wielozmysłowej formie kontaktu ze sztuką.