O autorze
Technika
malarska
Nurt
w sztuce
O obrazie
Ciekawostka
Roman Sielski, Martwa natura. Zambrowska abstrakcja, olej.

Roman Sielski jako młody chłopiec został dostrzeżony przez nauczyciela gimnazjum, który zaprowadził go do pracowni znanego ukraińskiego malarza – Oleksego Nowakiwśkiego. Artysta swoje życie dzielił między Ukrainę, Polskę i Francję, studiował w Krakowie u samego Józefa Mehofera  i w Paryżu pod kierunkiem znanego twórcy Józefa Pankiewicza, a później sam był wykładowcą sztuki we Lwowie. Dowiedz się, kim był J. Mehofer. Również jego życie osobiste było związane ze sztuką – poślubił bowiem lwowską malarkę – Margit Reich, która w swojej twórczości nie tylko malowała obrazy, ale także tworzyła barwne collage i fotomontaże. Zobacz jedno z jej dzieł.

Podczas swoich podróży Roman Sielski zainteresował się malarstwem takich znanych twórców jak Cézanne, Bonnard, Matisse, Léger czy Picasso, co znajduje odzwierciedlenie w jego obrazach. Obejrzyj inny obraz tego artysty.

Roman Sielski namalował ten niezwykły obraz techniką farb olejnych. Dowiedz się więcej o farbach olejnych. Farby olejne nałożył na tekturę za pomocą grubych pociągnięć pędzla, którego ślady dostrzeżesz, kiedy dobrze się przyjrzysz obrazowi. Malarstwo olejne wymaga od artysty nie tylko wprawy, ale także cierpliwości. Farby olejne schną bowiem bardzo długo – od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia. Jest to spowodowane zawartym w farbach olejem, który jednocześnie nadaje obrazom malowanym tą techniką piękne, wyraziste kolory i głębię.

Twórca prezentowanego obrazu nawiązał już w samym tytule swojego dzieła do nurtu w sztuce zwanym abstrakcjonizmem, który charakteryzował się odejściem od przedstawiania tradycyjnych przedmiotów na rzecz myślenia o świecie jako zbiorze linii i plam barwnych. Celem abstrakcjonistów było stworzenie uniwersalnego języka sztuki i danie odbiorcom możliwości nieograniczonej interpretacji obrazów i innych dzieł. Ważne były emocje, jakie wywoływał odbiór sztuki – albo dążono do przywołania poczucia harmonii, albo wręcz odwrotnie – dysonansu i konsternacji.

Zobacz inny obraz stworzony w nurcie abstrakcjonizmu. Jego autorem jest Wassily Kandinsky.

Czy znasz inne sławne małżeństwa artystów, których podobnie jak Romana i Margit Sielskich łączyła miłość do malarstwa? Poznaj inną, znaną na całym świecie parę malarzy – Fridę Kahlo i Diego Riverę.

Przeczytaj o nich w bardzo ciekawej książce.